BĐS Hongkong: Giá và doanh thu tăng nhưng không đều  (12/11/2016 20:45:45 - Xem: 2,283)

Giá nhà ở Hongkong đã tăng trong 3 tháng liên tiếp, đồng thời doanh thu tăng trong tháng thứ 4 liên tiếp.